Инвестирайте в образование 

                на детето си,

това е най-добрата инвестиция!

София-Център - ул.Цар Самуил 70.                 

тел +359 886 72 32 23

Пловдив - бул. Христо Ботев 27А

тел +359 883 20 19 11Първите курсове по

Ментална Аритметика в България


Чакаме Ви в екипа на бъдещите гении

Ментална аритметика и АБАКУС

 • Ментална Аритметика

  Древна уникална система на повече от 5000 години. Тя произхожда от Югоизточна Азия. Сега Менталната аритметика се преподава почти в целия свят. С помощта на Ментална аритметика децата решават всякакви математически задачи по-бързо, отколкото с калкулатор.

  Но това не е целта, това е само резултат, който показва, че у децата се тренират такива важни умения, като логика, мощна концентрация, въображение и фотографска памет.

  В децата се появява доверие в себе си, защото те могат да смятат такива числа, които дори не всеки възрастен може. И, съответно, успех в образованието им, като цяло, се развива интелигентността: аналитично мислене, творческо мислене, точност и бързина при вземане на всяко решение.

  Това всичко се развива благодарение на Менталната Аритметика.

 • Абакус

  Древно сметало което се състои от правоъгълна рамка, разделителна линия, която дели Абакуса на горна и долна част.

  В Абакуса са разположени колонки от топчета. Топчета, които са под разделителната линия се наричат долни топчета, топчета над разделителната линия – горни топчета.

  Децата първоначално смятат на физически сметала, а след това, си представят тези сметала, и правят същите изчисления, които биха направили във физическите сметала.

  Ето това е ментално смятане.

Защо, повечето от 50 родители, ни доверяват своите деца?

Първите в България

Ние Първото училище по Менталната Аритметика и се гордеем с това. За нас много важно качество и развитие на деца. Всеки път, когато ние виждаме усмивки при получаване на сертификати, ние разбираме, че нашият труд во благо на България! 

Авторска методика

Патентована уникална авторска методика на Бердибекова Гулжан Рапиковна (Казахстан). Обладател на Орден "Гордост на образованието" и обладател на Национален сертификат "Специалист на годината 2016" 

Членове на Pama Global

Ние сме членове на Международна Асоциация по Менталната Аритметика Pama Global. 

Имаме право да участваме в световни олимпиади, като и да провеждаме олимпиади в своята страна по международен стандарт.

Творчески подход

Всеки наш урок е уникален, тъй като той съдържа различни дейности, интересно е, съобразено с възрастта на учащите. Нашите най-малки ученици ние запознаваме с менталната аритметика по време на игра, а за обучението на по-голяма група използваме елементи на съревнование, затова нашите уроци винаги са увлекателни и интересни!

Разностранно развитие

Благодарение на занятията с ментална аритметика при децата се развиват важни умения като логика, памет, внимание, творческо мислене, аналитично мислене, въображение, коцентрация. Значително се повишава нивото на IQ и увереността в себе си.

Бързи резултати

Още от първото занятие детето ви ще се учи да се концентрира, ще работи върху развитието на фотографска памет и търсене на пътища за излизане от трудни ситуации, това се случва  по време на смятане със сметалото. И само след два месеца ще може да демонстрира и докаже уменията на ментално смятане.

Бонус за учениците

В училище «ISMA» с деца и родители работи опитен психолог, който провежда диагностика на всяко дете, преди началото на обучението и на всеки пет месеца по време на обучението с Ментална Аритметика. С деца, нуждаещи се от специално внимание психолога работи индивидуално (след подписване на декларацията от родител/настойник).

Ориентация на качество

Училище«ISMA» се е отклонило от традиционното преподаване на Ментална Аритметика. За разлика от други подобни училища, ние не допускаме в една и съща група едновременно да се обучават начинаещи и напреднали ученици. Всяка група от началото до края е в същия състав, без да се присъединяват новодошли ученици. Именно този подход в бъдеще влияе на качеството на усвояване на материала.

Удобен график и разположение

Нашето училище работи без прекъсвания и почивни дни в София. А «ISMA» центрове се намират в почти всички области на Казахстан, дори в съседните страни, като Русия, Украйна, Таджикистан и Киргистан.

Искате ли същия резултат за Вашето дете?

От обикновено дете до гений

За компанията ISMA

Кои сме ние?

Методика на обучението по МенталнатаАритметика, е най-ефективна и уникално разработена методика, която няма аналог в целия свят. 

Използвайки тази методика децата без калкулатор бързо решават на ум всякакви аритметични задачи. Но това не е основната цел, а само резултат, т.е показател на придобити от обучението навици, като логика, фотографска памет, концентрация на вниманието, аналитично мислене, точността и бързината при взимане на решения, увереност и успех в следването. Тези навици остават при децата завинаги!


Основният инструмент на обучение по Менталната Аритметика е древно сметало - абакус. Като за начало децата се учат да решават аритметически задачи, физически преместват топчета на абакус, съгласно определени формули. Скоро след това, децата на ум си представят колонки и топчета на абакус и започват да решават задачи, премествайки топчета във въображението си. По този начин преминават към менталното смятане. Всички уроци се провеждат по подробни методични материали, където всеки урок е разпределен до минута. Нашите инструктори са творчески, креативни хора, които не  спират да се саморазвиват.

Уроците минават под формата на развлечения, с музика и физически упражнения.


Децата, които се занимават по методика ISMA ефективно се учат да използват най-ценният си ресурс –време.

Какво е това Метална Аритметика???

Нашите Цени

Вие може да изберете ниво за вашето дете

KIDS (6-7 години)

100

лв / 4 седмици

Отстъпки: за сираци - 50%, за второ дете от едно семейство - 20%, за трето дете от едно семейство - 50%

KG (4-5 години)

100

лв / 4 седмици

Отстъпки: за сираци - 50%, за второ дете от едно семейство - 20%, за трето дете от едно семейство - 50%JUNIOR (8-16 години)

100

лв / 4 седмици

Отстъпки: за сираци - 50%, за второ дете от едно семейство - 20%, за трето дете от едно семейство - 50%Отзиви на родители

Инструктори на ISMA 

Ние подбираме инструктори в 4 етапа. Затова при нас добър екип.

Инструктор София-Център - 3 ниво
Вероника Вълкова - инструктор София
Инструктор София-Център - 3 ниво
Инструктор - 4 ниво
Васил Терзиев - Собственик офис Пловдив
Инструктор - 4 ниво
Инструктор - 1 ниво
Емил Петсанов - инструктор Пловдив
Инструктор - 1 ниво

Нашите сертификати

Сертификат PAMA Global
Сертификат на инструктор
Сертификат за добро развитие
Сертификат за добро развитие
Сертификат за добро развитие

София-Център - ул.Цар Самуил 70. тел +359 886 72 32 23

Пловдив - бул. Христо Ботев 27А тел +359 883 20 19 11